નિપોટીઝમ

હમણાં આ શબ્દ બોલીવુડમાં ખૂબ ચર્ચાનો વિષય રહ્યો છે. નિપોટીઝમ-સગાવાદ જો કે બૉલીવુડ પૂરતો સીમિત નથી પણ દરેક ક્ષેત્રમાં વ્યાપેલો છે. રાજકારણમાં પણ એનો વ્યાપ હદપાર કરી ચુક્યો છે, ને એટલે જ દેશમાં પ્રગતિ કરતાં ભ્રષ્ટાચાર વધ્યો છે. એવું જ બીજા ક્ષેત્રોમાં પણ જોવા મળે છે. સાહિત્યનું ક્ષેત્ર પણ એમાંથી બાકાત નથી. ત્યાં સગાવાદને વહાલા-દવલાની રીતે પોષવામાં આવે છે. જો વાહવાહી કરતાં આવડે તો આગળ વધવાની સીડી તરત ખુલી જાય. એમાંયે જો સોશિયલ મીડિયાનાં ગાડરિયા પ્રવાહમાં તણાયા તો ગયાં કામથી. ત્યાંયે નિપોટીઝમની અસર દેખા દે જ છે. જો કોઈ એક નો લેખ, વાર્તા કે સાહિત્યનો કોઈ પ્રકાર વખાણવા લાયક હોય પણ એકાદ કહેવાતી જાણીતી વ્યક્તિએ સહેજ ટીકા કરી હોય..કદાચ વધારે સારું ઉપસી આવે એ માટે પણ, તો યે બધાં ટીકામાં સામેલ થશે. પણ જો કોઈ કૃતિ સારી હોય તો કહેવાતી જાણીતી વ્યકિત જલ્દી વખાણ નહિ કરે. એથી જ આ વર્ચ્યુઅલ દુનિયા છે એ સમજીને જ દરેકે અહીં આવતાં વખાણ નાં કે ટીકાનાં શબ્દોને પોતાની પ્રગતિમાં હાવી થવા દીધા વગર આગળ વધતાં રહેવું જોઇએ.

લતા સોની કાનુગા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s