પાંત્રીસ વરસનાં લગ્ન જીવનનું સરવૈયું :

બન્ને પક્ષે પડ્યું પાનું નિભાવવાના પ્રયાસ.

2 thoughts on “

 1. Rekha solanki

  ઓહો… મસ્ત મસ્ત… Happy anniversary dear dii

  હ્રદયમાં હોય લાગણીઓ જીવંત
  નિભાવી શકાય રણમાં પણ જીંદગી

  મૃત હોય તમામ સંવેદનાઓ પછી
  પાન ખરવાની આશ લઈ જીવતું રહે.
  R. R. Solanki
  (તૃષ્ણા)

  Liked by 1 person

  Reply
 2. latakanuga Post author

  રેખા..વાહ..સુંદર ભાવ

  જીવન રણ છે
  મને મંજુર છે
  સંવેદના મરી છે
  આશ બસ અંતની છે.

  Liked by 1 person

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s