No પાઉચ


માઇક્રોફીક્સન

શબ્દો : 46

શિર્ષક : પાઉચ

“એલા મંગા હાલ જલ્દી દુકાને “

“પણ બાપા અટાણે હુસે?”

“હુસે ના લમણા જીક્યા વગર હાલ હવે. હવાર પડતામાં થાય એટલા પાઉચ બનાઈ લઇએ”

“હવ વોલેટના જમાનામાં કુણ પાઉચ ખરીદવાનુ?”

જમાનાના ખાધેલ મંગાના બાપા સમય પારખી ગયા.

“આ તો મોદી સાએબની કિરીપાથી હવે વોલેટ નહી હાલે.”

લતા સોની કાનુગા

8.11.16

2 thoughts on “No પાઉચ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s