નુતન વર્ષ 

નુતન વરસ  

આવે જાય
કરો
નવુ તો થાય સાર્થક
…લતા…

સાલમુબારક

“લીરા ઓ લીરા ક્યાં છે? અળધી રાત થઈ. હવે તો બસ કરો ફટાકડા ફોડવાનું.”

“એ આવી મમ્મી”

કહેતી 13 વર્ષની લીરા ખુશ થતી થતી ઘરમાં આવી.

“કેમ આટલી ખુશ છે આજ મારી લીરા. તને થાક નથી લાગ્યો કે?”

“મમ્મી સાચુ કહુ! આ આપણા આંગણામાં દિવાળીના આટલા બધા દિવા પ્રગટેલા હતા તો મને થયુ સામે ઝુંપડીઓમાં રહે છે એમને ત્યાં કેટલુ અંધારુ લાગે છે. તો લાવ  ને ત્યાં મુકી આવુ.”

“હેં!” કરતીક ને લીરાની મમ્મી ઘરની બહાર જોવા ગઈ.

જે દ્રશ્ય જોયું એનાથી એની આંખ ઠરી.

‘હાશ! ખરુ નવું વરસ દેખાયુ.

લતા સોની કાનુગા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s